foto Elvir Söderberg
Ystad: Ateljé St.Västergatan
juni - augusti 1969